​Tlf.: 64 40 20 60

E-mail: info@vatech.dk

Fabrikant Niels Aage Kjær har den 1. juni stået i spidsen for AVK i 50 år.

NIels aage kjær har 50 års jubilæum

Den er designet med fokus på bæredygtighed og driftsikkerhed.

Danmarks største pumpestation

Det nye Mariagerfjord rensningsanlæg erstatter 10 mindre anlæg.

Markant reduktion af slammængden

Se de store underjordiske pumpestationer i Ebeltoft.

underjordiske 

pumpestationer

Udskiftning af en større antalt udslidte ventiler, som regulerede luftilførelsen har givet store besparrelser.

Spar på energiforbrug og serviceomkostninger

Renoveringen sikrer optimal ydelse efter 25 års drift

Komplet renovering af sandfilteranlægget på Herning Renseanlæg 

AVK introducerer nye kuglekontraventiler i rustfrit syrefast stål med flanger

Kuglekontraventiler i rustfrit syrefast stål med flanger

Vatech er et ungt dynamisk firma, som har specialiseret sig i leverancer af ventiler, skydespjæld, aktuatorer samt alt tilbehør til rørledninger inden for spildevands- og vandforsyningssektoren. Vatech er en del af AVK gruppen som er en af verdens førende ventilproducenter inden for vand- og gasforsyning, spildevandsbehandling samt brandbekæmpelse. AVK Gruppen har virksomheder i en lang række lande verden over og beskæftiger mere end 4300 medarbejdere – heraf ca. 650 i Danmark.

Med moderne lager- og kontorfaciliteter beliggende i Middelfart, serviceres renseanlæg, vandforsyninger og Entreprenører med tilknytning til branchen.

Ud over leverancer i Danmark, har Vatech via danske entreprenører afviklet mange større projekter over hele verden. Eksempelvis kan nævnes Rusland, Estland, Lithauen, Kina, Cypern, Equador, Norge og Sverige.​

I kraft af mangeårige samhandel med førende producenter i Europa, kan vi tilbyde produkter af høj kvalitet til markedsdygtige priser.

Vatech, såvel som vore leverandører er i stadig udvikling, hvilket sikrer at vi altid er på forkant med nye produkter.

Vatech’s personale har mangeårig erfaring indenfor vor branche.

Vi er et velfunderet team der kan sikre en faglig korrekt betjening, hvad enten det drejer sig om hurtige leverancer fra vort lager, eller afvikling af større projekter. Ingen opgave er for lille, kun få er for store!​