​Tlf.: 64 40 20 60

E-mail: info@vatech.dk

​Bemærk: Opdaterede priser findes i menupunktet katalog øverst på siden.

Der er udført en komplet renovering af sandfilteranlægget på Herning Renseanlæg, og VATECH 2000 har leveret 120 AVK butterflyventiler monteret med pneumatisk aktuator til projektet.

På Herning Renseanlæg havde 25 års drift af sandfilteranlægget sat sine spor, og det var derfor nødvendigt med en komplet renovering af anlægget.

Sandfilteranlægget begyndte at kræve meget vedligehold og gav ikke optimalt udbytte. En del af den lave udnyttelsesgrad skyldtes, at ventilerne ikke længere lukkede ordentlig tæt, men det viste sig, at også andre dele af anlægget var slidt og havde nedsat funktionalitet. For eksempel trak spalterne i bunden af sandfiltret mere end vand ind i anlægget, og sand og sten bevægede sig rundt, hvor det ikke skulle være.

På renseanlægget er sandfilteret et af de sidste trin i rensningsprocessen før vandet ledes ud i naturen. Bedre renset vand giver færre afgifter og er dermed ikke blot bedre for miljøet, men også for økonomien. Udover det tiltagende behov for vedligehold, som kostede meget tid for personalet, var der altså også økonomisk incitament til renoveringen.

​Første trin i renoveringen var at installere spadeventiler for at sektionere anlægget og dermed give mulighed for, at hver sektion individuelt kan kobles fra for fx vedligehold eller andre forhold, der kræver, at anlægget tages ud af drift. Dermed kunne der til at starte med lukkes ned for en enkelt sektion for at opnå overblik over, hvor galt det egentlig stod til. Det viste sig her, at det ikke kun var ventilerne, der var slidte, men at hele anlægget trængte til udskiftning.

Spildevandet, der skal renses i sandfilteranlægget, bliver pumpet op i en rende og herfra fordelt ud i anlæggets 24 tanke. Det aktuelle flow af spildevand bestemmer, hvor mange tanke der er i brug, og butterflyventiler på anlægget styrer mængden af spildevand, der pumpes op i renden og ud i de enkelte tanke. Den maksimale kapacitet for anlægget er omkring 1500 l/s, og normaldrift er omkring 300 l/s. Udover enkelte justeringer som fx tykkere lag sand og højere kummer har det nye anlæg samme dimensionering som det tidligere.

Det nye anlæg er stort set vedligeholdelsesfrit, og selvom den biofilm, som varetager en del af rensningsprocessen i filtret, vil opbygges med tiden, og der derfor typisk vil gå en periode, inden man ser det optimale udbytte af et nyt sandfilteranlæg, har man allerede kort efter renoveringen opnået gode resultater for kvaliteten af det rensede vand.

AVK-ventiler leveret til projektet

AVK butterflyventiler monteret med dobbeltvirkende pneumatisk aktuator:

24 stk. DN150
96 stk. DN400

Ventilerne blev leveret af VATECH 2000.